Posolstvá a úvahy

Zhovievavosť

Pekný víkend prajem Vám všetkým…

 

„BUĎ SHOVÍVAVÝ K LIDEM, KTEŘÍ NA SVÉ CESTĚ ZABLOUDILI. NEVĚDOMOST, NAMYŠLENOST, ZLOBA, ZÁVIST A CHAMTIVOST JSOU PŘÍZNAKY ZTRACENÉ DUŠE. MODLI SE ZA TYTO LIDI, ABY NAŠLI SPRÁVNÝ SMĚR. autor neznámý“

 

Zdroj

Helena Mezenská