Parlament a občania

Zatknutie pre presvedčenie?

Dobrý deň Vám opäť prajem, milí čitatelia a sympatizanti môjho snaženia.

Myslela som si, že toto leto bude pokojné, opak je pravdou. Bude horúce.

Včera som sa v neskorých večerných hodinách dozvedela, že opäť bude zatknutý človek – Martin Urminský, pre svoje presvedčenie. Veľmi ma to znepokojilo. Viacerí ma upozornili, že formálne a oficiálne ide o dôvod neplatenia výživného na deti.

Avšak pravý dôvod, na ktorom je postavená i jeho obrana, spočíva v odmietaní peňažného monetárneho systému fungovania spoločnosti a jednotlivca. Jeho obrana bola zamietnutá.

A tak opäť je tu nastolená otázka slobody človeka voči existujúcemu systému, ktorý jednotlivca, aj keď ten systém odmieta, núti nasilu žiť podľa jeho predstáv. Násilie, nátlak dokonale prekrytý spoločensky ustálenou normou a etiketou? Ale komu ona sedí a skutočne vyhovuje? Možno už len jej tvorcom a jeho odmeňovaným udržiavateľom.

Ako je to vlastne s tou našou slobodou, garantovanou v Ústave? Ako je to s našim právom žiť podľa vlastných predstáv? Prečo niekým vytvárané umelé a čoraz viac neprirodzené „systémy“, oberajúce nás stále viac o pravý zmysel života, nesmieme odmietnuť?
Aká je to sloboda, ak ľudia, čo chcú slobodne a čestne plnohodnotne žiť mimo systému, to urobiť nemôžu? Kto má právo ich za to zatýkať a obmedzovať na ich slobode?

Kto vskutku vlastní naše životy a právo na to ako sa odvíjajú? Prečo nasilu nútiť žiť v systéme tých, ktorým sa nepáči a svojim celým bytím ho pre jeho formálnosť, nehodnotnosť a nefunkčnosť odmietajú??

Kto zodpovie tieto otázky?

Kto si osvojuje také právo súdiť a obmedzovať v slobode inak zmýšľajúceho, cítiaceho? Kto si dovolí prebrať zodpovednosť za zmarenie a ohrozenie jeho života?
Kto je viac ako Boh? A berie do svojich rúk právo na to kto má a nemá žiť? Ktorý systém je viac ako sloboda a život človeka. Ktorý? Kto sa takto vyvyšuje?
Či tu už naozaj nemôže byť pokoj? Teraz, keď sú prázdniny a ľudia chcú oddychovať?

Pre presnosť mnou uvádzaných informácií, chcem zdôrazniť, že nateraz oficiálne podklady nemám k dispozícii. Na základe ich doručenia sa s nimi postupne oboznámim. Aby som sa utvrdila a presvedčila o zodpovednosti dotknutého voči svojim deťom, prípadne o oprávnenosti jeho zatknutia.

Súvislú spoveď Martina Urminského zverejňujem pre potreby jej šírenia a distribúcie, pretože ju považujem za veľké posolstvo, pečať a odkaz doby, v ktorej žijeme. Je v ňom veľký kus pravdy.

Zastáva sa nielen svojej slobody, ale slobody a práv nás všetkých. Ľudských bytostí.

Zvážte a zamyslite sa sami, či systém a pravidlá moci, ktoré žijeme nám skutočne dávajú to, čo človek k svojmu šťastiu a spoločnosť k svojmu zdravému a plnohodnotnému chodu potrebujú.??

V pokore a tichu sa všetci nad tým zamyslíme. Zamyslíme sa, či cesta jeho hľadania nie je i našou cestou, ktorá nás skôr či neskôr neminie. Myslím si, že je čas spojiť sa a spolupatrične chrániť našu slobodu.

Pekný deň Vám prajem a veľa síl hlavne M. Urminskému.

 

Helena Mezenská