Parlament a občania

Vyjadrenie k účasti na kandidátke Oľano vo vzťahu k článku Denníka N, NATO a EÚ

Dobrý deň priatelia, považujem za potrebné vyjadriť sa ku konštatácii výrokov na moju adresu v Denníku N.

V ňom sa píše:

„…..kandidátka Helena Mezenská na kandidátke nakoniec bude ako číslo 143, keďže sa písomne rovnako ako ostatní kandidáti prihlásila k EÚ aj NATO, čo jej doteraz robilo problém“….tak sa uvádza,

No robilo mi to problém a preto som moju účasť na kandidátke podmienila akceptáciou mojej podmienky na právo a zároveň i moju povinnosť slobodne a objektívne sa vyjadrovať k plneniu našich medzinárodných zmluvných záväzkov. Tá bola klubom na moju požiadavku následne doplnená písomne, 5.12.2015.

A o tej Denník N pre istotu vôbec neinformuje, zrejme so záškodným úmyslom vykreslenia akože môjho zlyhania. Zotrváva tento denník vo vlastnom lživom svete poloprávd vytiahnutých z kontextov. Ale to už predsa dobre vieme, ako tendečne a manipulačne píše a informuje.

Áno, ak členstvo v EÚ a NATO, tak také, ktoré neobchádza naše sociálne a hospodárske záujmy a bezpečnosť. A k tým výhrady mám a je mojim právom a povinnosťou zároveň i na ne poukazovať. V tom duchu som konala a aj ďalej budem. Som konzistentná.

Klub svojim rozhodnutím zo dňa 05.12.2015 zmluvu s kandidátom na moju požiadavku upresnil a doplnil o právo kandidáta „slobodne sa vyjadrovať v prípade preukázateľného porušovania záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv“.

Je to tak, bez toho doplnenia by som na kandidátku nešla, považujem právo poslancov na slobodný prejav a objektívne posudzovanie faktov za podstatu ich práce a záväzok voči ľuďom. Bez toho práva by sme boli iba prepáčte bezprízorné „ovce“. Som rada, že sa mi podarilo toto nesporné právo ustáť a aj ochrániť

Bez garancie tejto mojej podmienky, v duchu zachovania môjho práva na slobodný prejav a povinnosť poukazovať a objektívne zhodnocovať dopady nášho členstva, by som kandidovať nešla.

Som rada, že ma klub v tom pochopil, moje právo na slobodu názorov uznal a verím, že mi bude túto slobodu na základe vecných podkladov i naďalej garantovať.

PRAVDA, SLOBODA A LÁSKA vždy víťazia. Prajem Vám pekný deň a verím vo Vašu pretrvávajúcu dôveru a pochopenie.

Všetko dobré.

HM

 

Predmetný článok

Helena Mezenská