Parlament a občania

Vrátenie „protiteroristického balíčka“ a predvianočné zabrzdenie pozitívnej zmeny spotrebiteľskej legislatívy

Dobrý deň Vám všetkým prajem.

Dnes, 21.12., je mimoriadna schôdza, Prezident vrátil „balíček“ protiteroristických zákonov. Zvláštne, predvianočná atmosféra „dýcha“ zovšadiaľ a my zasadáme.

Predtým ako sa s Vami rozlúčim s Vianočným prianím, chcem Vám dať do pozornosti posledný návrh zákona, ktorý som podala v Národnej rade.

Ide o zmenu Obč. zákonníka a Zákona o dobrovoľných dražbách.

Dnes, žiaľ možno spustiť na nehnuteľnosti a obydlia bez akéjkoľvek efektívnej preventívnej súdnej kontroly.
Zámerom je dosiahnuť taký stav, že pred každým začatím a spustením dobrovoľnej dražby, v prípadoch, ak predmetom zálohu je nehnuteľnosť, bude splnená povinnosť judikovať vymáhanú pohľadávku – prostredníctvom vykonateľného rozhodnutia súdu, alebo formou notárskej zápisnice spísanej medzi záložcom a dlžníkom.

Ak ide o predaj zálohu, ktorým sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy a ktorého predmetom je obydlie, je potrebná ďaleko vyššia miera ochrany dotknutého. Táto požiadavka je dlhodobo aktuálna hlavne z hľadiska ústavnej konformnosti súčasnej úpravy záložného práva. A sleduje sa ňou potreba zabezpečenia súladu s ústavným právom na ochranu obydlia.

Ukázalo sa, že stále dochádza k zneužívaniu svojvôle záložných veriteľov, spúšťajúcich verejné dražby, v ktorých spotrebitelia a ľudia so slabým sociálno-ekonomickým zázemím nie sú chránení a ľahko prichádzajú o svoje existenčné zázemie.

Posledná novela Obč. zákonníka s ochranou predaja zálohu zo spotrebiteľských zmlúv z roku 2014 podľa osobitnej úpravy, nebola účinná.
V snahe zabrániť tomu, aby spotrebitelia, a napríklad aj nedoplatkami a dlhmi zaťažení ľudia, bez akéjkoľvek súdnej ochrany prichádzali o „svoje domovy“, som návrh zákona predložila, ale žiaľ nebol podporený…..

V podmienkach monolitnej a jednoliatej sociálno-demokratickej vlády je naozaj počudovania hodné, že takéto prosociálne návrhy nie sú jednoznačne podporené.

HM

Helena Mezenská