Parlament a občania

V čase krízy nastáva rozmach idey nepodmieneného príjmu

Keď sa chceme skutočne prezentovať ako humánny a sociálny štát je potrebné dať finančne žiť každému. Od reči ku skutkom. Je najvyšší čas zaviesť nepodmienený príjem. Každý je ľudská bytosť a má právo na život. Kázať vodu a víno piť je falošná stopa. Ekonómom Slovenska budíček.

 

 


Írsko spustilo v tomto kontexte petíciu:

„Vyzývame vládu Írska, aby zaplatila trvalý, bezpodmienečný Univerzálny základný príjem (UZP) vo výške najmenej 203 EUR týždenne všetkým legálnym obyvateľom vo veku od 18 rokov do štátneho dôchodkového veku, začínajúc čo najrýchlejšie.

Tým sa nahradia dávky v nezamestnanosti – v súčasnosti 203 eur za týždeň a suma UZP v iných dávkach, ako je napríklad platba v nezamestnanosti spôsobenej Covid-19, a dávka v prípade zvýšenej choroby.

Je to jednou z podstatných častí opatrení, ktoré sú naliehavo potrebné na to, aby pomohli našej spoločnosti a hospodárstvu vyrovnať sa s krízou a nakoniec sa zotaviť z krízy.

Prečo je to dôležité?
Univerzálny základný príjem osloví všetkých členov spoločnosti a vyplní mnohé medzery v súčasných ustanoveniach. Bude financovať základné životné náklady, pomôže každému vynakladať peniaze v reálnom každodennom hospodárstve a uľahčí ľuďom robiť základnú starostlivosť a dobrovoľnú prácu. [1]

Platba bude podporovať stabilitu v kríze. Bude tiež slúžiť ako investícia, ktorá pomôže spoločnosti a hospodárstvu zotaviť sa a prekvitať, keď nastane náhla kríza.

Táto petícia vyžaduje Univerzálny základný príjem vo výške minimálne 203 eur za týždeň, pretože ide o súčasnú maximálnu mieru dávok uchádzača o zamestnanie a iných základných dávok sociálneho zabezpečenia. Basic Income Ireland (Základný príjem Írsko) vždy tvrdilo, že súčasné úrovne dávok sú nedostatočné a že úroveň UZP by mala byť založená na skutočných životných nákladoch. Hoci niektorí ľudia dostanú vyššie platby počas súčasnej núdzovej situácie, sú dočasné. Univerzálny základný príjem je univerzálny, bezpodmienečný a trvalý, a tak poskytuje základné finančné zabezpečenie všetkým.

Pri zavádzaní univerzálnych základných príjmov povedie írska vláda cestu pri ohodnotení všetkých členov spoločnosti ako aktívnych účastníkov práce počas krízy Covid-19 aj mimo nej.

Pre viac informácií navštívte https://basicincome.ie/covid19″

POZNÁMKY:

[1] David McWilliams, ‘This is the time for economics with a human face’ [„Toto je čas na ekonomiku s ľudskou tvárou“], Irish Times 21/3/20. https://www.irishtimes.com/opinion/david-mcwilliams-this-is-the-time-for-economics-with-a-human-face-1.4207017
Daniel Susskind, ‘Universal Basic Income is an affordable and feasible response to coronavirus’ [„Univerzálny základný príjem je dostupnou a uskutočniteľnou odpoveďou na koronavírus“], Financial Times 18/3/20. https://www.ft.com/content/927d28e0-6847-11ea-a6ac-9122541af204?fbclid=IwAR0NAlBBfia_KzFrId6BZykOR5GHKgUv4Ari4y1G4SRvf8DdnPDKAAvscrc
House of Commons Early Day Motion #302: Temporary universal basic income. https://edm.parliament.uk/early-day-motion/56765/temporary-universal-basic-income
‘Calls for UK basic income payment to cushion coronavirus impact’ [„Volania pre platbu základného príjmu vo Veľkej Británii pre zmiernenie dopadu koronavíru“], The Guardian 19/3/20 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/calls-for-uk-basic-income-payment-to-cushion-coronavirus-impact
‘Why more than 500 political figures and academics globally have called for universal basic income in the fight against coronavirus’ [„Prečo viac ako 500 politických osobností a akademikov na celom svete volá po univerzálnom základnom príjme v boji proti koronavíru“], Independent 18/3/20. https://www.independent.co.uk/voices/letters/coronavirus-universal-basic-income-ubi-poverty-economy-business-migrants-a9408846.html

Helena Mezenská