Parlament a občania

Rokovanie k štátnemu rozpočtu na rok 2016

Dobrý deň.

Úspešný a inšpiratívny deň Vám prajem. V parlamente sa rokuje návrh štátneho rozpočtu, tak tie najzaujímavejšie postrehy sprostredkujem. Zatiaľ deklarovaná snaha zvyšovať zamestnanosť, zvyšovať mzdy, znižovať regionálne disparity, zabezpečovať udržateľnosť rozpočtu, konsolidovať a vyvažovať príjmovú a nákladovú zložku…..dlhodobo proklamované ciele, počúvame o nich stále, avšak pretrváva pomalé a otázne plnenie. Pri existujúcom byrokratizme, nevýkonnosti niekedy až nefunkčnosti verejných inštitúcií, pri predražených zákazkách, korupcii, pri potláčaní zdravého ľudského, hospodárskeho potenciálu v regiónoch….pri všetkých týchto záťažiach je vôbec zázrakom, že to ako tak všetko funguje.

Žiaľ, ťažko dosahovať žiaduce uspokojivé a dynamické tempo všeobecného rozvoja a rastu životnej úrovne, pri takýchto obmedzeniach a neprekonateľných limitoch. Javia sa byť veľkou brzdou a nenásytnou „pásomnicou“. Už niekoľko rokov…..

Tempo rastu by bolo dynamickejšie a všetkým pracovitým a snaživým ľuďom by sa žilo lepšie a ľahšie, ak by sa neprimeraná záťaž, šetrenie prenesené na občanov, podľa potrieb doby znižovali, alebo boli rovnakou mierou prenesené i na verejnoprávny aparát. Na občanoch sa šetrí ďaleko viac ako na štátnych a vládnych výdavkoch. Štátny aparát ostáva stále prebujnelý a na pomery jeho finančných nárokov, málo efektívny, účinný….či už je reč o súdoch, zdravotníctve, regulačných, kontrolných, policajných, alebo vyšetrovacích orgánoch….Preto pri usmerňovaní ďalších šetriacich a konsolidačných postupov práve tam treba hľadať tie najväčšie rezervy.

HM

Helena Mezenská