Parlament a občania

Predaj pôdy do rúk cudzincom opäť otvorený

Kde skončila naša snaha, chrániť to, čo robí národ národom? Necháme si vziať možnosti obživy? Cestu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti? Riešenia hladu a chudoby??

Znova do pozornosti dávam pripravovanú konferenciu o poľnohospodárskej a potravinovej sebestačnosti Slovenska.
Čo nám ešte zoberú?

Článok Denníka SME: