Európanmi a spotrebiteľmi „3. cenovej skupiny“?? Výrečný dôkaz princípov „rovnakého a rovnocenného zaobchádzania“ na jednotnom trhu Európskeho spoločenstva. Príklad rovnakého prístupu k zdravej výžive a právam na ochranu zdravia ľudí.