Parlament a občania

Postoj k protiteroristickému balíčku

Dobrý deň, aktuálne z parlamentu.

dnes sa hlasuje o balíčku protiteroristických opatrení. Potrebu prijatia týchto opatrení v stave narastania bezpečnostných rizík, nebudem spochybňovať, bolo by to nezodpovedné. Je potrebné posilniť kompetencie a tým aj výkon bezpečnostných zložiek v situácii narastajúcich hrozieb, ktorým dnes európske štáty čelia.

Avšak v súbore predložených zákonov je predsalen niečo, čo tam podľa môjho názoru nemá byť. Politický extrémizmus…..dnes presne a konkrétne vymedzený nie je. A preto obavy politických ale i občianskych oponentov, kritikov riadiacej moci z jej zneužívania – trestným stíhaním tých, čo sa vzoprú je dôvodné.

Preto som aj predložila pozmeňujúci návrh, ktoré pochybnosti o zneužívaní moci prenasledovaním a trestním stíhaním „nepohodlných“ ľudí mal zabrániť.

Dnes nie je presne určené kto je a kto nie je extrémistom, hranice medzi extrémizmom, radikalizmom a „normalitou“ nie sú presne určené a každý si to vysvetľuje po svojom.

Nerada sa k tomu vraciam, ale i v roku 2013, keď som nielen ja ale i iní kolegovia boli rozhorčení obmedzením a zabránením občanom vo vstupe na balkón, čo je základné občianske a demokratické právo…som bola ja samotná označená za extrémistku.
Takže po tejto skúsenosti dobre viem, že tendencie označovať právom brániacich sa ľudí, voči neoprávneným postupom – za extrémistov, tu sú. A nerada by som bola, ak by pod rúškom antiteroristického boja, v našej spoločnosti začali politické a nebodaj trestné procesy s oponentmi z politických a občianskych radov.

Bez konkrétneho určenia náplne pojmu politický extrémizmus si každý môže vykladať po svojom a dramatické to je, ak sa neurčené a nejasné výklady pretavia do hrubých zásahov proti základným ľudským a občiansky právam.

Pozmeňujúci návrh s výzvou na presné určenie extrémizmu a radikalizmu nebol prijatý.
Preto istý návod na rozlíšenie daných pojmov pripájam ja:

– politický radikalizmus – hlboké zmeny v demokratickej spoločnosti, nie odstránenie demokracie

– politický extrémizmus – nahradenie demokracie totalitným, autoritatívnym systémom bez rešpektu k ľudským právam.

Tak verím, že o niečo znalejší budeme aj múdrejší a spoznáme ľahšie tých, ktorí extrémizmom útočia a manévrujú a ktorí sa pred ním chránia.
Všeobecne platí, že kto čím útočí a osočuje iných, hovorí o sebe. Odhaľuje seba samého. V psychológii sa to nazýva – sebaprojekcia – autoprojekcia.

Nech sa Vám darí.

HM

Helena Mezenská