Parlament a občania

Ombudspot je tu pre Vás

Milí sympatizanti a podporovatelia.

Dovoľte mi, aby som Vám do Vašej pozornosti dala informáciu pre ďalšie šírenie v rámci Vašich kontaktov a dostupných liniek.

Opätovne, i v tomto roku od začiatku apríla spúšťame posilnený program poradenskej, mimosúdnej a predsúdnej pomoci poškodzovaným spotrebiteľom.

Som rada, že s podporou MH SR budeme môcť v rozšírenej forme, „nie na kolene“ obslúžiť tých, ktorí nemajú prístup k právam a spravodlivosti pre nedostatok možností.

Prosím informujte o tom ľudí v svojom okolí, prípadne sprostredkujte tento oznam na príslušnom mestskom úrade, v regionálnych médiách.

Na nedostatok podnetov sa nemôžeme sťažovať ani dnes, avšak veríme, že rozšírením informácie vzrastie o tejto možnosti pomoci všeobecná vedomosť medzi ďalšími spotrebiteľmi, ktorým osvedčenými postupmi môžeme rovnako pomôcť. Verím, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby nevedomosť, dobrá viera, sociálna tieseň a iné indispozície viac neboli nadvládou „silných“a špekulatívnych zneužívané.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. Prajem pekný deň.

S pozdravom

Mgr. Helena Mezenská
predsedníčka OMBUDSPOT, združenia na ochranu práv spotrebiteľov

e-mail: helena.mezenska@ombudspot.sk

Helena Mezenská