Parlament a občania

Odpovede advokáta k téme nebankoviek

No a takto na otázky spojené s ochranou pred úžerou odpovedal s nami spolupracujúci advokát. Buďte obozretní pri každom uzatváraní zmluvy a významnejších nákupoch.

Zaujímalo by ma, v čom nebankovky najčastejšie porušujú zákony?

Najčastejšie ide o to, že v zmluvách absentujú podstatné náležitosti ktoré v zmluvách musia byť kvôli presnej dostatočnej informovanosti spotrebiteľa. Tých náležitostí je viacero (RPMN, výška úroku, celková čiastka ktorá bude musieť byť splatená, termín konečnej splatnosti a pod.). Častým problémom je tiež, že dochádza k zavádzaniu spotrebiteľa tým, že uvádzané údaje sú nesprávne. V zmluve býva deklarovaná nižšia RPMN (napr. 7%), pričom v skutočnosti je sadzba RPMN vyššia (napr. 15%) čo pri porovnaní spotrebiteľa s inou ponukou ho môže ovplyvniť a v omyle si vyberie pre neho nevýhodnejší – drahší úver.

Stretli ste sa v praxi s prípadom, kedy nezákonný postup nebankoviek vyšetrovala polícia? Ak áno, vedeli by ste mi tento prípad priblížiť?

Trestná zodpovednosť právnických osôb sa len teraz dostáva do trestného zákona ….. , iné prípady stíhania štatutárov nám nie sú známe.

Ako hodnotíte súčasnú legislatívu z pohľadu ochrany spotrebiteľov voči nebankovým subjektom? Sú naše zákony dostatočné?

Legislatíva sa vyvíja, reaguje na praktiky nebankoviek. Rozhodovacia prax súdov sa pomaly zlepšuje. V prípade, ak aj nie je spotrebiteľovi poskytnutá dostatočná ochrana, tak ide skôr o individuálne zlyhanie na strane sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka. Najväčší problém je, že drvivá väčšina prípadov, keď dochádza k porušeniu práv spotrebiteľov sa ani nedostane na súd z rôznych dôvodov. Z nich najrozšírenejšie sú samotná nevedomosť ľudí, že vôbec ich práva boli porušené, ďalej nedôveryhodnosť v súdnictvo a tiež strach z ešte väčšieho zvýšenia ich dlhu (v prípade prehry s nebankovkou).

HM

Helena Mezenská