Parlament a občania

Obnovou poľnohospodárstva proti chudobe

Prosím šírte,zdieľajte a hlavne komentujte,kritizujte,pridávajte návrhy aby to čítalo čo najviac ľudí.
Vážení občania, uplynulo zopár dní od Prvej celoštátnej konferencie na obnovu poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska, ktorá sa konala 20.07.2016 v Zemianskych Kostoľanoch.
Cieľom tejto ako aj následne ďalších konferencií je zabrániť predaju pôdy ľuďom zo zahraničia a to apelovaním na vládu. Chceme dosiahnuť hlavne to, aby zničené družstvá, závody a ďalšie znehodnotené bývalé majetky štátu opäť začali prosperovať v prospech občanov SR.
Potrebujeme zastaviť biedu a chudobu našich ľudí,dať prácu ktorá prinesie plodné ovocie nám ako aj našim potomkom. Narastajúca chudoba, ktorá plieni väčšiu časť obyvateľstva, zanecháva za sebou nákazu vo forme kriminality, drogy, násilia, nenávisť…atď. . Skrátka fenomén zotročovania napreduje a narastá v plnej sile. Je našou povinnosťou , aby sme zastavili tento fenomén a dali našim ľuďom lacnejšie a zdravšie potraviny,prácu proste to čo demokratický systém ponúka a nie tvrdý kapitalizmus ktorý vyhovuje len pár chamtivcom. Obnovou poľnohospodárstva predídeme chudobe a dáme ľudom prácu, naštartujeme proces obnovy podnikov úzko spojené s poľnohospodárstvom a vybudujeme družstevné predajne v každom meste, obci, dedine, kde budú výlučne Slovenské potraviny a výrobky. Hlavným cieľom je vybudovať prosperujúce družstvá ktoré budú úzko spolupracovať s farmármi, roľníkmi,družstevníkmi proste s každým komu bude záležať na našej pôde a na vybudovaní reťazcov, ktoré budú mať za úlohu docielenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Nie je možné aby sme dopustili zbedačenie našich ľudí, musíme sa postarať o to, aby sa predaj pôdy zastavil a naštartovala sa „mašinéria“ vo forme potravinovej sebestačnosti.
Ešte chcem podotknúť, že tu nejde o politické zviditeľnenie sa, či založenie politickej strany, alebo o finančný prospech jednotlivca alebo skupín. Jedná sa len a len o prospech všetkých ľudí bez rozdielu. Smutné na celej veci je to, že pomaly nebudeme mať čo ponúknuť našej generácii,mladí ale aj starší ľudia odchádzajú za prácou do cudziny, kde si ich zručnosť vážia a patrične ohodnotia. Je smutné že tento akože „demokratický systém“ ktorý tu vládne nieje schopný ohodnotiť šikovné ruky nás Slovákov. Tento prebiehajúci kapitalistický systém ktorý tu vládne je len chamtivosť ktorá napĺňa vrecká pár jednotlivcov.
Preto vás všetkých slušných a poctivých ľudí žiadam, aby sme zvrátili tento stav. Všetkých ľudí, ktorí priložia ruku k dielu, či už svojim názorom, umom, pomocou, chcem požiadať, aby svoje názory posielali na email stefan.h@azet.sk.
OBNOVOU POĽNOHOSPODÁRSTVA PROTI CHUDOBE.

Helena Mezenská