Parlament a občania

Moje stanovisko k Brexitu

Dobrý deň Vám prajem.
Posielam moje stanovisko k Brexitu.

Rozhodnutie ľudí vo Veľkej Británii prijímam s rešpektom, vnímam ho ako súčasť prirodzeného procesu dlhodobo vyžadovanej zmeny v rámci celej Európskej únie.
Volali po nej nielen názorovo potláčaní politici, ale čoraz viac i bežní ľudia, zo všetkých členských štátov. Ich volanie však bolo odignorované. Posledné dianie a globálne procesy sa dotkli života každého jednotlivca.

Presadzovanie autoritatívneho prístupu, mnohokrát nezmyselných, účelových nátlakových mocenských rozhodnutí potláčajúcich identitu a autenticitu jednotlivých štátov, národov a kultúr, na úkor skutočných potrieb a záujmov ľudí, na úkor rovnoprávnosti a spravodlivosti, vyváženého rozvoja nemôže mať dlhé zotrvanie. Je prežité. Stále sme sa nepoučili z bohatej histórie.

Kde „vládne“ útlak, diktát, nesloboda, korupcia tam zákonite končí zdravý a prirodzený vývoj, rast. A predsa o ten nám všetkým ide.
Napokon to platí vo všetkom, nielen v politike. Pri sledovaní posledného turbulentného vývoja v Európe otriasajúceho celým svetom, sa v princípe takýto zásadný „rez“ dal reálne očakávať.

Bola to len otázka času, kedy to prepukne. Pátos zjednotenia, sľubujúci trend vyrovnávania rozdielov a rastu prosperity štátov, nahradil čoraz viac zničujúci diktát a uplatnenie ultimát.
Ďalšie zastieranie cieleného podmaňovania si krajín a ľudí viac nebude možné.
Silové snahy o udržanie takého konštruktu budú iba dočasné. Čim budú agresívnejšie, tým viac ich ľudia odmietnu. V prirodzenej snahe o prežitie ľudstva, záchrany planéty Zem, v snahe o prežitie každého jednotlivca je umelo riadený a násilne nastoľovaný stav agónie a všeobecne citeľného úpadku ďalej neprijateľný.
Brexit i vo mne vzbudil nádej na oživenie a príchod očakávanej zmeny.
Mocenské elity majúce v rukách všetku moc /mediálnu, súdnu, vojenskú, policajnú, finančnú, zákonodarnú, či výkonnú/ si potrebujú uvedomiť, že manévrovanie akokoľvek silnými nástrojmi proti ľudskému vedomiu, svedomiu a cíteniu, proti vnútornej slobode a sebaurčeniu, bude strácať na sile. Túžba po slobode, pravde, dôstojnosti, rozvoji a šťastí ľudí je neprekonateľná. Možno ju potláčať, každého možno vydierať a zastrašovať, avšak bez existencie tejto túžby a ľudskej potreby, náš život a bytie stráca svoj význam a skutočné opodstatnenie. V hĺbke svojej duše to všetci cítime, nie všetci si to ale plne uvedomujeme.

Rozhodnutie Britov mi iba potvrdilo ich odvahu postaviť sa za toto presvedčenie. Je to jasný signál, že tak ako doteraz krajiny EÚ a celého sveta nemožno ďalej viesť.
Vedenie ľudí a krajín potrebujeme dvihnúť na vyššiu úroveň. Vývoj nemožno zastaviť, vedomie ľudí sa rozširuje, ich duchovný vývoj je na vzostupe, čoraz viac ľudí intenzívne pracuje na svojom vnútornom a vonkajšom prerode, oslobodení. Hľadajúc pravý zmysel svojho života a existencie ich učí nebyť iba konzumnýmí, ale aj šťastnými. Radosť a ľudskosť vymizla. Chce sa vrátiť.

Výsostné zameranie iba na vysoké tempo rozvoja tzv. umelej inteligencie, rozmach infraštrukturálnych a softwérových projektov, IKT, technologicko robotických a plne automatizovaných procesov, žiaľ neprinieslo všeobecný rozkvet a zlepšenie života „druhej“ časti ľudstva, žijúceho v biede a obmedzení. Mám na mysli slabších, na pomoc odkázaných, jednoducho žijúcich ľudí, ale i zraniteľné skupiny obyvateľstva. Tie naďalej ostali v ďalekom závese.

Zväčšila sa spoločenská a ekonomická priepasť medzi ľuďmi a regiónmi a pre sfunkčnenie oboch svetov je potrebné znova nájsť „kľúč“ vzájomného prepojenia, primeraného prerozdelenia hodnôt a všetkých výstupov. Ďalším zanedbaním potrebného spojenia a vyváženia, existujúce napätie narastie a zvraty podobné Brexitu nás budú ďalej zasahovať. Či sa to niekomu bude páčiť, alebo nie.
Preadministrácia, byrokracia, formálnosť, budú čoraz viac v zreteľnom kontraste s potrebou priameho a konkrétneho riešenia. Prísne formálno, technokratické poňatie „Bruselu“ a zjednocovacieho procesu dožíva.

A Brexit, je toho konkrétnym dôsledkom.

Helena Mezenská