Parlament a občania

Etika a demokracia podľa Topiek

Dobrý deň.

Znova článok v Topkách. Nadväzujúc naň posielam svoj postoj. Škoda, že pre vyvážený a objektívny postoj, redaktor neuvádza to, čím všetkým sa vyznačuje moja práca. Asi sa iba v poznaní mňa zafixoval na svoj obludný a mnou neautorizovaný výtvor.

Moje stanovisko k obludnému a útočnému článku:

„Dobrý deň. No tak po sérií útokov na mňa i ostatných, znova len poviem, že je to odplata za včerajšie Igorovo vystúpenie na tlačovke, s návrhom pre R. Procházku. Evidentná snaha škodiť hnutiu. Súčasť politicko mocenskej hry. Aspoň čo sa mňa týka, vykresľovať ma na základe neautorizovaných článkov a podsúvaných, prekrúcaných výrokov so zjavným záujmom diskreditácie a ustavičného už trápneho znevažovania môjho svetonázorového postoja je agresívnym zásahom do slobody môjho vierovyznania.

Verím, že z formy a obsahu uvedeného článku si sami čitatelia vytvoria názor o zlomyseľnosti a útočnosti na najviac nedotknuteľné práva. ETIKA A DEMOKRACIA PODĽA TOPIEK. Neprávom a falošne siahať na iného vážnosť a česť prekračuje únosnú mieru elementárnej slušnosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, znamená to hrubé prekročenie základých pravidiel novinárskej etiky. Opakované útoky a hrubé urážky na moju osobu, považujem za prejav veľkej zlosti a cieleného zámeru vypratať z politiky človeka, ktorý je verný svojmu presvedčeniu, slobode, vedomiu a svedomiu. Človeka, ktorý sa bez predsudkov a „poznania minulosti“ kohokoľvek, dokáže zastať jeho oprávnených nárokov. Každý má nejakú minulosť a našou úlohou je ľuďom pomáhať dostať sa na cestu dobra a nápravy.

Ja chápem, že pre moju otvorenosť a priamosť, potrebu očisťovať politiku od postranných záujmov kadejakých záujmových a finančných skupín, chrániac predovšetkým záujmy a práva stále viac poškodzovaných a bezradných obyčajných ľudí, týmto mocenským elitám nevyhovujem. Rovnako viem, že pokiaľ mi nemôžu vytknúť žiadne korupčné kauzy a obchody, tak im žiaľ neostáva už nič iné ako úboho a falošne siahať po neautorizovaných, vymyslených a zlomyseľne poprekrúcaných výrokoch, nedbajúc ani na základný rešpekt a úctu k človeku.

Očierňovanie – štýl a pracovná metóda redaktorov TOPIEK. Necitlivé siahanie na česť človeka a jeho nedbalé zneužívanie ako prostriedku politického zápasu, sú prejavmi zúfalej až suterénnej politickej a mediálnej úrovne, v ktorej sa, žiaľ, časť našej pomýlenej a frustrovanej spoločnosti ocitla. Formou ignorácie článkov Topiek mnohými vedomými a súdnymi čitateľmi, čoraz viac získavam nádej, že formáty podobného bulvárneho a záškodného typu skončia na periférií záujmu a smetisku. Od daného článku a vyjadrení na moju osobu sa v plnej miere dištancujem, považujem to za hrubý zásah do mojej cti a tendenčný štýl prejavu. Dištancujem sa aj od Topiek ako takých, naozaj ako písali mnohí moji prívrženci, prejavujú sa skôr ako „TUPKY“ otupujúci snahy o pravé a objektívne videnie sveta. Len dúfam, že budú rásť rady tých, na ktorých nebudú mať svoj tupý vplyv. Všetkých chcem znova upokojiť a dám to aj na moje FB portály. Moja viera má veľmi ďaleko od ezoteriky, hodnoty a spôsob môjho života nepodliehajú žiadnym výstrelkom a trendom.
Stále túžim po čistom a správnom riadení našej spoločnosti, kde nebude miesta pre korupčníkov a podvodníkov, túžim po slobode a rešpektovaní práv slabších a bezbranných, všetkých. Túžim po mieri a všestrannom rozkvete našej spoločnosti. Túžim po tom, aby naša krajina mala so všetkými krajinami sveta priateľské a vzájomne prospešné vzťahy. Žiaden diktát, ultimáta a vykorisťovanie. Túžim po porozumení a spolupráci medzi ľuďmi. O tom TOPKY pre istotu nikdy písať nebudú. Preto prosím, čerpajte z pravých a priamych zdrojov poznania. Mocensky ovládané médiá to nie sú. Dala som do pozornosti ich poprepájanú štruktúru a možno práve pre to ten trest na mňa a to ustavičné vyhrážanie sa mojim odchodom z politiky. Zašlem a dám Vám ju do pozornosti znova.

Nebojte sa, nekoketujem s nikým a ničím. Vyznávam šľachetné a čisté city a hodnoty, som a budem im verná, nepodlieham propagandám, žiadnym dogmám, ani – izmom. Vyznávam vieru srdca a vieru v čistý a zdravý rozum, Som obyčajný človek, s jasným životným a pracovným poslaním, byť čo najviac užitočná ľuďom a pre radosť Bohu. Nie som žiadna radikalistka, nacionalistka. A dokonca nie som ani extrémistka, za takú ma môžu označovať iba tí, čo snahu a záujem pomáhať slabším a ukrivdeným ľudom, v omyle považujú za extrémistické a radikalistické konanie. Ja to považujem za našu štandardnú a ľudskú povinnosť. Ostávam s pozdravom, Helena Mezenská“.

Helena Mezenská