Parlament a občania

Domácnosti ohrozené energetickou chudobou nebudú dostávať novú dávku

Domácnosti ohrozené energetickou chudobou nebudú dostávať energetické dávky. Smer-SD totiž dnes neposunuli do druhého čítania návrh zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií, ktorým sa mala takáto novinka zaviesť do praxe.

Zákonom sa mohla riešiť problém energetickej chudoby, teda stav, keď domácnosť nie je schopná udržať vo svojich obytných priestoroch vhodné teplotné podmienky, alebo si zadovážiť za dostupnú cenu základné energetické služby. Súčasná situácia, najmä sociálne slabších rodín, je neúnosná. Ceny energií pre domácnosti sú regulované, ale plošne, čo neumožňuje selektívne podporovať zraniteľných spotrebiteľov.

Právnou normou tak mohli byť identifikovaní práve takíto spotrebitelia. Na základe takejto identifikácie by bola každá domácnosť, ako zraniteľný spotrebiteľ, oprávnená požiadať z Fondu energetickej solidarity o finančný príspevok, energetickú dávku, ktorá by pokrývala minimálnu potrebu energie. Zahŕňala by v sebe náklady na vykurovanie, ohrev vody, ale aj na ďalšiu spotrebu energií.

Fond energetickej solidarity mal byť plnený z príspevkov energetických spoločností. Nezaťažoval by teda verejné zdroje a štátny rozpočet. Návrh predpokladal, aby na takúto dávku mali nárok poberatelia hmotnej núdze. Mali to byť rodiny, ktorých príjem nedosahuje sumy životného minima.

Väčšina Smeru-SD pri dnešnom hlasovaní neposunulo do druhého čítania aj návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý pripravila skupina poslancov z OĽaNO. Chceli sme v ňom upraviť systém pokút pre prijímateľov dotácií zo štátu, ktorí nedodržia svoje povinnosti. Čiže ak napríklad odmietnu orgánu kontroly vydokladovať účel, na ktorý dotáciu použili.

Helena Mezenská