Parlament a občania

„Dobrovoľné dražby“

  Mnoho ľudí prišlo o svoj dom a domov, „dobrovoľnou dražbou“. Neberie sa ohľad, že bez súdnej kontroly….. Kde ostala ústavná ochrana domova a obydlia?
Je čas na zmenu. Drsnosť a neľudskosť systému vyháňa mnohých na ulicu, z nej sa ťažko vracia do normálneho života. Nie je mi to jedno, že žijem v krajine, kde pre špekulatívnosť a hrabivosť jedných, končia životom zlomení a slabší ľudia na ulici. Ťaženie zo sociálnej, finančnej a právnej tiesne je potrebné zastaviť.

Helena Mezenská