Parlament a občania

Ďakujem za podporu JUDr. Stanislavovi Irsákovi

Zverejňujem podporu JUDr. Stanislava Irsáka, ktorý sa fundovane venuje otázkam organizovanej úžery a ochrane finančného spotrebiteľa pred exekúciami. Konkrétne vysvetľuje ako európsky poslanec môže konkrétne pomáhať a zamedziť celoplošnému poškodzovaniu spotrebiteľov. Verím, že to pre Vás bude užitočné čítanie.

Milí kolegovia, spotrebitelia, občania,

držím palce pani Mezenskej, a na jej podporu som dal na youtube aj vlastný príhovor. Som presvedčený, že spotrebiteľské hnutie by sa posunulo značne vpred, a dosiahlo viac pre svojich spotrebiteľov, ak by sa podarilo mať v Europarlamente svojho človeka. Každý z Vás rieši konkrétny problém, problém ochrany konkrétnych spotrebiteľov, či už spotrebiteľov finančných služieb, ako sú úvery, ale aj životné, či iné poistenie, alebo iné spotrebiteľské problémy a borí sa s tým, že naše štátne orgány mu príliš nepomáhajú, a to preto, že na opačnej strane sú vždy finančne, a teda v našich podmienkach aj mocensky silnejšie subjekty. Túto nerovnováhu v rozložení síl by náš vlastný zástupca v EP značne eliminoval, pretože by mohol „nepomáhanie“ štátnych orgánov, a teda neochraňovanie spotrebiteľov, na ktoré je SR ako členský štát EU zaviazaná, riešiť priamo u orgánov, ktoré môžu SR za nedostatočnú implementáciu a realizáciu záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v EU, penalizovať. Takým orgánom je najmä Európska komisia, ktorá má vyšetrovaciu právomoc voči členským štátom a má právo navrhovať aj začatie súdneho konania voči SR ako porušovateľovi záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o EU. V rámci takéhoto konania je možné uplatniť aj náhradu škody poškodených občanov, a to v tzv. konaní o predbežnom prejednaní veci. Poslanci EP pritom majú nepochybne výrazné postavenie, pretože môžu na základe svojej interpelačnej a kontrolnej právomoci tlačiť na EK, aby sťažnosti na SR naozaj riešili. Teda náš vlastný poslanec EP by mohol významne prispieť k tomu, aby sťažnosti podávané spotrebiteľskými subjektami neboli zahrané do outu, ako to celé roky robili doteraz a mohli by sme skutočne našim občanom pomôcť. Pretože ak s pomocou nášho zástupcu v EP preukážeme EK skutočné pochybenia (ktorých preukázanie štátne orgány SR v doterajších konaniach z pochopiteľných dôvodov – pretože SR by hrozili obrovské pokuty od EK – prekazili a sabotovali), budú naší občania potom môcť vymáhať náhradu škody priamo voči štátu. Táto skutočnosť nakoniec bude viesť k tomu, že SR bude z dôvodu, že je budú hroziť takéto pokuty, donútená začať robiť to, čo doteraz nikdy nerobila, a to aj trestno-právne účinne stíhať skutočných vinníkov, poskytovateľov finančných služieb (či už úverov, alebo poistenia, či iných produktov, kde občania prichádzajú o svoje peniaze) a takto môže dôjsť k dosiahnutiu nápravy, čo si ako zástupcovia spotrebiteľov ako verím všetci želáme.
Takisto je samozrejme významnou právomocou poslancov EP právomoc legislatívna a iniciačná, na základe ktorej môžu poslanci EP iniciovať zlepšenie alebo novú legislatívu v oblasti, ktorá sa Vás týka. Aj týmto spôsobom môže náš vlastný poslanec v EP prispieť k úspechu a upevneniu významu Vašej vlastnej bohumilej činnosti, ktorú vykonávať na svojom vlastnom mieste činnosti.

Preto Vás vyzývam, aby ste najmä vo vlastnom záujme pani Mezenskú verejne podporili, či už na svojom Fb alebo inak, za čo sa Vám, o čom vôbec nepochybujem, dostane protihodnota, možnosť spolupráce a účinnej ochrany Vašich vlastných „zverencov“ – konkrétnych spotrebiteľov, cestou iniciovania a dotiahnutia do úspešného konca konaní voči SR pred EK.

Prajem všetko dobré a veľa úspechov vo Vašej práci.

JUDr. Stanislav Irsák

https://www.youtube.com/watch?v=XZO_c1DPFOY

 

Helena Mezenská