Parlament a občania

Paroplyn – dobrá vôľa, či biznis?

Skutočný záujem o ochranu štátneho majetku a záujmov spotrebiteľov tepla, alebo zástierka pre krytie a fixáciu 30 mil. € biznisu pre Paroplyn H. L.????
Ako bude chránený spotrebiteľ? Kto zaplatí 30 mil. škodu? Kto za túto škodu nesie zodpovednosť?

Helena Mezenská