Parlament a občania

Aby sme neskončili na stromoch….

Milí priatelia a sympatizanti, postavme sa spoločne za záchranu nášho prírodného bohatstva a dedičstva. Aby sme sa nestali nevoľníkmi vo vlastnej zemi, na rodnej hrudi. Nech znova ožije odkaz petície, ktorú sme v lete v roku 2014 rozbehli. Cudzie nechceme, svoje sme povinní si chrániť. Inak ako národ zhynieme. Akú to budúcnosť pripravíme našim potomkom?

Je treba odstaviť farizejov a zapredancov, ktorí jedno hlásajú a iné robili. Zlyhali. Zradili naše záujmy. Hovorili o zachovaní rodiny a mali milenecké pomery, hovorili o ochrane našej slobody a prosperity a zapredali nás do rúk nádnárodných podnikov, teraz veľkoagrárnikov a veľkostatkárov. Len ak budeme „pánmi“ na svojom území, budeme i strojcami svojho osobného šťastia.

Kto rešpektuje naše práva a národnú identitu, nebude nám brať našu zem a pôdu, prírodné bohatstvo, s ktorým sme existenčne odvekov spätí.

Spomínaná petícia:

www.peticie.com

Názor občianskeho aktivistu R. Tokuševa k problematike:

Helena Mezenská