Európanmi a spotrebiteľmi „3. cenovej skupiny“?? Výrečný dôkaz princípov „rovnakého a rovnocenného zaobchádzania“ na jednotnom trhu Európskeho spoločenstva. Príklad rovnakého prístupu k zdravej výžive a právam na ochranu zdravia ľudí.

Zdieľajte na
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKPin on PinterestEmail this to someone