Úvod

  • Spojenie s ľuďmi

Potraviny u nás a v Rakúsku

Európanmi a spotrebiteľmi "3. cenovej skupiny"?? Výrečný dôkaz princípov "rovnakého a rovnocenného zaobchádzania" na jednotnom trhu Európskeho spoločenstva. Príklad rovnakého ...
Čítať ďalej...

Obnovou poľnohospodárstva proti chudobe

Prosím šírte,zdieľajte a hlavne komentujte,kritizujte,pridávajte návrhy aby to čítalo čo najviac ľudí. Vážení občania, uplynulo zopár dní od Prvej celoštátnej ...
Čítať ďalej...

Aby sme neskončili na stromoch….

Milí priatelia a sympatizanti, postavme sa spoločne za záchranu nášho prírodného bohatstva a dedičstva. Aby sme sa nestali nevoľníkmi vo ...
Čítať ďalej...

Predaj pôdy do rúk cudzincom opäť otvorený

Kde skončila naša snaha, chrániť to, čo robí národ národom? Necháme si vziať možnosti obživy? Cestu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti? Riešenia ...
Čítať ďalej...

„Vráťme našu krajinu našim ľuďom, aby tí, čo sú snaživí a čestní, tu mohli spokojne, v slobode a šťastí žiť!“


Nielen Valentínske námety

Láskavé srdce je balzamom pre všetkých, a po všetky dni, nielen na Valentína ...
Čítať ďalej...

Kmeň a koreň

Prepojení jedným kmeňom a spoločným koreňom, platí to pre rodinu aj ľudstvo. Radosť jedného zasahuje všetkých a rovnako to platí ...
Čítať ďalej...